Regis Debray
Makaleler
Sürmanşet

Cumhuriyetçi misiniz demokrat mı? – Regis Debray

Anayasa değişikliği Medeniyetler Ä°ttifakı Projesi ve Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanı Erdoğan’ın kişisel taleplerinin yanı sıra bu projelerin de amaçlarına uygundu. Amaç Türkiye Cumhuriyeti’nin tasfiyesiydi. HAYIRcıların bir kısmı anayasa değişikliğini sadece otoriter bir başkanlık ve totaliter bir rejimin yerleşmesi olarak dile getirdiler. Bu bakış açısıyla da demokrasi cephesini önerdiler. YSK’nın ilan ettiği %49’luk HAYIR oyunu da halkın demokrasi talebinin […]

(903) 714-3138
Barış ALTUN
Makaleler
340-555-8749
940-248-3383

7034305880

Dünya savaşları çok kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya geçiş sürecinin aşamaları olmuş, Soğuk Savaş döneminde ABD – SSCB kutupları arasında keskinleşmiştir. Bu kutupların etraflarında oluşan ya da oluşturdukları kümelenmeler ideolojik, siyasi, askeri veya sosyo-ekonomik nedenlerle diğer devletlerden teşekkül olmuştur. Bu dönem uluslararası diplomasi Klientelist ilişkiler yumağı haline gelmiştir. Bu ilişki tarzını ortaçağ serflik sisteminin daha […]

Read More
Yorum

Haber Yorum Test

Haber yorum kategorimiz burada sizler ile buluşacak.

Read More
(970) 638-7845

Özlemle Anıyoruz..

Atamızı özlemle anıyoruz.

3393098531